Puheenjohtaja syksyllä 2014 hallituksen kokouksen jälkeen.